Bedriftsprofilen

Adventure Norway

Bilde: Hentet fra Adventure Norway sin hjemmeside.

Adventure Norway er en bedrift som ble etablert i 2003 og som tilbyr naturopplevelser for små og store. Virksomheten arrangerer aktiviteter som rafting, klatring, rappellering, zipline, paintball, kanoturer og driver mye med teambuilding. Nylig har bedriften utvidet til også å tilby overnatting, og kan per i dag huse opptil 20 personer.

Vi har intervjuet gründer Ewen Martin om hvordan det var å gå fra å være arbeidstaker til å bli arbeidsgiver på fulltid.

Hva var grunnen til at du startet din egen virksomhet?

– Etter å ha vært treningsinstruktør i det britiske militæret i over 20 år ville jeg gjøre noe for meg selv. Det hele startet da jeg arbeidet på “TrollAktiv AS” på Evje i omlag ett år. Selv så jeg fort muligheten for å etablere lignende tilbud på hjemgården her på Hesså. På denne måten kunne jeg ha kontroll og styre mer selv. Broren min og jeg startet Adventure Norway i 2003 og da drev vi kun med rafting. Jeg har arbeidet med dette i hele mitt aktive yrkesliv så det var altså ikke noe nytt, men utfordringen var å gjøre det til en business som vi kunne leve av.

Var det noe som var spesielt utfordrende da du startet din egen virksomhet?

– Det var først og fremst utfordringen med å gjøre hobbyen vår om til en business. I tillegg var det å starte min egen bedrift helt nytt – jeg hadde aldri gjort noe lignende før. Det var en helt ny opplevelse, og det var veldig gøy å ha med meg broren min på laget. Jeg husker nå at jeg var utrolig naiv – jeg hadde jo ikke peiling på det å starte en bedrift og drive markedsføring. Prissetting kunne jeg heller ingenting om. Jeg fant etterhvert ut at prisen jeg forlangte var alt for lav og over tid var dette selvfølgelig ikke bra for bedriften. Folk tenkte kanskje også at det dermed var lavere kvalitet på det jeg hadde å tilby. I dag ligger vi med priser som er lavere enn konkurrenter i distriktet, så vi er billigere – men ikke for billige!

Bilde: Ewen Martin er gründer og eier av Adventure Norway
Bilde: Hentet fra Adventure Norway sin hjemmeside.

– Vi kan bli enda bedre på å markedsføre hvorfor vi er unike og hva som er bra med Adventure Norway. Plasseringen er jo veldig positiv: vi ligger rett ved fylkesvei 455 og folk kan følge elven helt fra Mandal, samt at elvestrøket heller ikke er farlig. Raftingsporten opererer med en skala på vanskelighetsgrad fra 1 til 6 (der 6 er mest krevende), og der Otra (Evje) ligger på 4+, mens Mandalselva her i Bjelland ligger på mellom 2 og 3, så her blir det ikke farlig om man skulle være så uheldig å falle ut av båten, og det er helt fint også for barnefamilier.

De siste 13 årene har Adventure Norway merket en økning av norske kunder. Da Ewen startet i 2003 var ca. 60 % av de besøkende tyske turister, men i dag er om lag 70 % norske kunder og turistandelen rundt 30 %. Økningen i andelen av norske kunder skyldes i følge Ewen større pågang fra skoleklasser og andre grupper, som speidere og firmaturer/teambuilding. I tillegg samarbeider bedriften med ulike naturoperatører der de kan få grupper på opp mot 200 deltagere. – I år har det til og med vært grupper fra Kina som har kommet til oss for å oppleve eksotiske Hesså!

Bilde: Hentet fra Adventure Norway sin hjemmeside.

Hvilke aktiviteter tilbyr dere på det nåværende tidspunkt?

– Vi hadde kun rafting å tilby da vi startet opp, men siden den gang har det blitt mange flere aktiviteter. I tillegg til rafting tilbyr vi klatring, rappellering, zipline over Mandalselva, paintball, kanoturer, elgsafari og skogsturer på naturstien vår. I år (2016) er også første gang vi tilbyr overnatting i campinghytter som rommer til sammen 20 sengeplasser, og til nå har det vært en kjempesuksess. Jeg må også nevne at i flere år har jeg arrangert turer til Nepal som en del av virksomheten. Så vi et bredt tilbud for ulike interessenter og aldersgrupper.

Helt til slutt; har du noen råd til andre som tenker å starte for seg selv?

– Først og fremst vil jeg si at det fins mange steder hvor man kan få hjelp og råd. Mange av dem som starter egen bedrift kan allerede mye om det kommunale systemet, men for meg var det helt ukjent og vanskelig å finne frem i. Jeg fikk eksepsjonelt god hjelp fra Innovasjon Norge, Lindesnes Næringshage og turistkontoret i Mandal. Nesten alle disse hjelpeordningene var helt nye på det tidspunktet vi startet opp Adventure Norway, men likevel ga de veldig god støtte.

I fremtiden håper Ewen Martin å bruke mer tid på å markedsføre de unike tilbudene som Adventure Norway har. Han avslutter med å si at han føler seg heldig som har mulighet til å ha naturen som arbeidsplass, noe som gir gode opplevelser hver dag.

Les mer på Adventure Norway sin hjemmeside her!

Skrevet av Amanda Roland, publisert: 24.10.2016.

Ånen Trygsland AS

Bilde: Ånen Trygsland (i midten) er gründer og eier av Ånen Trygsland AS. Her flankert av Rådmann Hans S. Stusvik i Marnardal kommune til venstre, og til høyre, styremedlem i Bjelland Næringsutvikling, Gunnar Ravndal.

Ånen Trygsland AS er en bedrift som ble etablert i 2008. Virksomheten driver med salg, installasjon og service av varmepumper. De er fremdeles forhandlere av Panasonic og Mitsubishi, men nylig har bedriften utvidet til også å være forhandlere av ovner fra Jøtul, Scan og Ild. I vår flyttet også bedriften inn i nyoppussede lokaler med utstilling og butikk av varmepumper og ovner på Kvimo industriområde i Bjelland.

Vi har intervjuet gründer Ewen Martin om hvordan det var å gå fra å være arbeidstaker til å bli arbeidsgiver på fulltid.

Hva var grunnen til at du startet din egen virksomhet? Etter åtte år som ordfører (fra 1999 til 2007) i Marnardal kommune, var jeg ferdig med politikken. Jeg var fornøyd med de to periodene og ville da finne på noe nytt å arbeide med. På denne tiden var det ikke enkelt å finne noe arbeid som passet for meg i Bjelland, men jeg visste at jeg ville arbeide med hendene. Det hele startet da jeg traff Frank Hårtveit i 2007. Da drev han med salg og installasjon av varmepumper. I ett års tid var jeg med på å montere varmepumper sammen med han, samtidig hadde jeg også en stilling ved Mankalk som driver med kalking av Mandalsvassdraget. I 2008 startet jeg et enkeltmannsforetak og leide meg dermed ut til Frank Hårtveits virksomhet. Da jeg hadde arbeidet med han en god stund fant jeg ut at dette var noe jeg kunne satse videre på. Da startet jeg med salg, installasjon og service av varmepumper helt for meg selv.

Var det noe som var spesielt utfordrende da du startet din egen virksomhet i 2008? Jeg hadde en 50%-stilling ved Mankalk da jeg startet enkeltmannsforetaket og trengte lite investering, dermed risikerte jeg ikke så mye. Men jeg kan jo se for meg at det kan være utfordrende for folk som skal starte virksomhet helt fra bunnen av, spesielt med tanke på å få inntekter fort nok til at det skal være lønnsomt å drive bedrift. For min del var det veldig greit at jeg hadde arbeidet et år sammen med Frank før jeg startet for meg selv, dette fordi da visste jeg noenlunde hva det dreide seg om å arbeide med varmepumper. Men jeg vil nok likevel påstå at det er lurt å starte i det små – ikke ha for høye forhåpninger og ikke sett urealistiske mål ved oppstart, la heller bedriften vokse gradvis ved å sette nye mål underveis.

Per dags dato har Ånen Trygsland AS to ansatte. I 2014 tok Rune Trygsland de nødvendige kurs og sertifikatene for å drive med installasjon av varmepumper, og ble dermed fulltidsansatt for bedriften. De har tilsammen to årsverk. I dag har bedriften hovedansvar for kunder som holder til i Vest-Agder og Setesdalen opp til Bykle.

Starten på noe nytt

For Ånen har det vært billigst å drive enkeltmannsforetak hjemmefra, men han så at om han skulle kunne drive bedriften over lang tid, var det mange fordeler å holde lager i et næringslokale. Han sier at det heller ikke er mange som legger merke til bedriften når man har virksomheten hjemme – i et lokale synliggjør man virksomheten mer. Våren 2016 flyttet dermed Ånen Trygsland AS inn i nye lokaler på Kvimo industriområde. I tillegg utvidet han sin virksomhet til også å være forhandler av ovner fra Jøtul, Scan og Ild. Han har tro på at de nye tiltakene vil ha en svært positiv effekt for bedriften.

“Da jeg hadde virksomheten hjemme var det mange som ringte og lurte på om jeg fortsatt drev med salg av varmepumper, men nå vet jo folk det fordi de kan se utstillingen i butikken på Kvimo”.

Ånen legger til at lokalet har en god plassering. “Man må jo belage seg på mye kjøring, men sånn er det jo for de fleste bedrifter som driver en sånn type virksomhet, – uansett om man bor i byen eller midt i Agder, må man hjem til kunden på befaring”. Det er med dette Ånen synes at Kvimo industriområde er en ideell plassering for bedriften hans da det er sentralt i Agder og han når mange kunder ved å bare kjøre fem mil.

I fremtiden håper Ånen Trygsland på å få ansatt en til som kan montere ovner slik at han selv kan være mer tilgjengelig på kontoret og i butikken på Kvimo. Han legger også til at han ønsker å bidra til markedsføring av næringstomtene på Kvimo: “Det er viktig å synliggjøre tomtene fordi da vil det være lettere for folk å se for seg hvordan man kan etablere seg. Det hadde vært veldig bra om det hadde blitt enda flere bedrifter her på området.”

Skrevet av Amanda Roland, publisert: 09.10.2016

Rune Svensson Transport AS

Bilde: Rune Svensson Transport er blitt en betydelig virksomhet, her samlet foran noen av bilene sine. Nummer to fra venstre er gründer Rune Svensson, og med sønn og medeier Willy Svensson til venstre. Videre fire av de ansatte, f.v.: Terence Mc Dermot, Christian Olsen, Preben Aas og Alf Joakim Tønnesen. Odd Steinar Malmø var ikke til stede da bildet ble tatt.

Rune Svensson Transport AS ble startet opp av Rune Svensson i år 2000. Firmaet hadde først 1,2 årsverk og utførte oppdrag for Kristiansand Sentralvaskeri (nå Nor-Tekstil AS). I dag er de 7 ansatte, hovedkunden er Nor-Tekstil AS men kjører også godstransport for Seafront AS ved behov. De påtar seg leietransport over hele Sørlandet og mer til – fra Flekkefjord i vest til Drammen i øst og Hovden i nord. I slutten av august ble firmaet nominert til Årets Sørlandsbedrift 2016.

Hvorfor startet du opp egen virksomhet? Jeg har alltid hatt lyst til å drive for meg selv, og å skape noe nytt. På slutten av 90-tallet var jeg medeier i et transportfirma, og hadde ansvaret for kjøring for Kristiansand Sentralvaskeri. Jeg fikk spørsmål fra vaskeriet om jeg ville overta kjøringen selv, men tenkte da at det ikke kunne la seg gjøre. Jeg lot tanken på egen virksomhet modnes i ett års tid, før jeg bestemte meg for å ta sjansen.

Hva har vært det mest krevende med å starte egen virksomhet? Hvis jeg skulle gjort alt selv, hadde det blitt veldig krevende og tatt lengre tid. Derfor kjøpte jeg alle tjenestene jeg trengte for å starte opp. Jeg kontaktet regnskapsbyrå og revisor som ordnet med alt papirarbeid og formaliteter. Dermed kunne jeg konsentrere meg om jobben min.

Har dere råd til andre som tenker på å starte for seg selv? Man må tørre å satse, og man må tåle å tape litt i noen år. Det tar tid å bygge opp egen virksomhet, og man tjener ikke fra dag en. Jeg skjønner at mange ikke satser når de har en godt betalt ni-til-fire jobb, – det er de eventyrlystne som våger å ta sjansen!

Når det gjelder selve oppstarten, så ta kontakt med noen som kan alt av papirarbeid, det er vel anvendte penger. Hvis man skal gjøre alt selv, er sjansen stor for at man mister motet underveis. Denne investeringen gjorde at jeg kunne konsentrere meg om jobben min imens, og jeg ikke angret på det. Lei folk til det du ikke kan selv, så lærer du heller underveis.

Bilde: RST har nå totalt 6 biler, men venter på at den syvende skal bli levert.

Hvis man er gift/samboer, er det veldig viktig å ha dem med på laget fra første stund, og at de er klar over hva det innebærer å starte for seg selv. Dette er ingen vanlig «9 til 4»-jobb, men en livsstil. Man må være tilgjengelig hele tiden, og man har ikke råd til å si nei. Man må også ofre mye, f.eks. blir det lite tid til ferie.

Hva er bra med å drive i Bjelland? Vi bor her, men kjører ut fra Kristiansand. Vi har bilene stående på Nor-Tekstil, men kjører dem hjem på kveldene eller i helgene for å skru, vaske, etc. Tidligere har bilene fylt opp tunet hjemme, men nå har vi leid oss inn i næringsbygget på Kvimo. Det er veldig greit med eget verksted, bedre plass og mindre oljesøl siden vi har anskaffet en oljeutskiller.

Hva er de største utfordringene som dere møter i det daglige? Det er rett og slett å få tida til å strekke til! Døgnet har for få timer, uka har for få dager.

Har dere noen planer om endringer/utvidelser av driften? Hittil i 2016 har vi hatt mange endringer og utvidelser av drifta. Vi har vært med å kjøpe næringsbygget på Kvimo, og har startet opp bensinstasjonen der igjen sammen med Ånen Trygsland AS. Vi har utvidet transport-firmaet med 1 ansatt, og har planer om å kjøpe en trekkvogn til i løpet av høsten. Så jeg vil si at 2016 har vært ganske ekspansivt!

Hva tenker dere om fremtiden for virksomheten? Sønnen min, Willy, er blitt med på eiersida. Vi deler samme interesse, så hvis helsa mi holder tror jeg vi kan holde på i mange år fremover. En av utfordringene er å være konkurransedyktig på pris. Det er mange useriøse aktører i bransjen vår som dumper prisene, men som ikke bryr seg om kvalitet. Vi er opptatt av å levere god kvalitet, det er det største fortrinnet vi har.

Hva mener dere kan gjøres for at flere skal etablere seg i Bjelland? Jeg tror vi er på riktig kurs med opprettelsen av Bjelland Næringsutvikling AS, og med promotering. Det er fint at vi har fått planert ut tomteområdet på Kvimo industriområde, slik at eventuelle nystartere kan komme raskt i gang. Jeg håper at det i hvert fall kommer ett bygg til på Kvimo. Da ville folk sett at ting skjer her, og det kan føre til at flere blir inspirert til å bygge. Det kunne f.eks. blitt arrangert en idé-dugnad, og premiert dem som hadde klart å sette noen av idéene ut i livet. Vi trenger flere som er villig å satse, det hadde vært positivt for bygda. Vi får håpe at nye E39, som skal legges litt lenger inn i landet, vil være med å sette fart på utviklingen.

Bilde: Fv. Rune Svensson og Willy Svensson

Skrevet av: Gidske Rue, publisert 01.09.2016