Bedriftsrådgivning

Bjelland Næringsutvikling AS tilbyr bedriftsrådgivning i samarbeid med våre partnere Åseral Regnskapskontor AS, Team Revisjon AS og Lindesnes Næringshage AS.

Vi tilbyr rådgivning til start-ups, gründere og andre næringsdrivende som har forretningsadresse i Bjelland. Et visst antall rådgivningstimer pr. kalenderår kan være gratis.

For mer informasjon og kartlegging av behov, ta kontakt med oss på epost: post@bjellandutvikling.no