Ekstragiv bjelland

3 år med ekstra fyring

Prosjektet har hatt som hensikt å gjøre Bjelland til et mer attraktivt sted å drive næring, bo og besøke. Vi ønsker flere innbyggere, mer næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser. Vi har jobbet for økt etablering og økt bolyst. Vi har også hatt fokus på sentrumsutvikling, tiltak for å skape møtesteder og har jobbet med næringsutvikling for økt kultur-, besøks- og turismeaktivitet. Vi har brukt kompetanseutvikling som en viktig hjørnestein i prosjektarbeidet. Kompetanse og nettverk har vært viktig grunnlag for å skape møtesteder på tvers av bedrifter og aktiviteter. Omdømmearbeid og bygdesamarbeid er viktig, vi har startet en prosess som må fortsette inn i framtida.

LES MER

Bakgrunn

Prosjektet har hatt som hensikt å gjøre Bjelland til et mer attraktivt sted å drive næring, bo og besøke.

Næringsutvikling

Næringslivet i Bjelland er en blanding av byggog anlegg, jordbruk, skogsbruk, transport, eiendom, aktivitet og diverse handel.

Stedsutvikling

En viktig del av prosjekt Ekstragiv har vært å kunne bidra til økt kompetansenivå blant næringsdrivende og potensielle gründere, og å videreutvikle en kultur for entreprenørskap, næringsutvikling og meningsytring.