Finansiering og drift

Driften av selskapet er i stor grad basert på frivillighet og dugnad, og det er ingen fast ansatte. Gidske Rue er innleid etter behov for å bistå på det administrative.

Driften er finansiert gjennom egenkapital, tilfeldige inntekter og støtte fra det offentlige. Selskapet trenger stadig tilførsel av kapital for å sikre løpende drift, og det er åpent for nye eiere å komme inn i selskapet.

Tilbud om samarbeidsavtaler

For å sikre driften så har styret i Bjelland Næringsutvikling besluttet å gå ut å invitere næringsdrivende i distriktet til å bli med som støttespillere og samarbeidspartnere i det arbeidet som næringsutviklingsselskapet gjør.

Flere bedrifter har allerede signert slike samarbeidsavtaler, men det er nødvendig å skaffe mer midler for å at Bjelland Næringsutvikling kan fortsette driften også gjennom 2017.

Klipp på boksen over for mer informasjon om samarbeidsavtalen. Vi håper mange næringsdrivende kan tenke seg å tegne slik avtaler. Vi håper også at flest mulig deler denne informasjonen med aktuelle samarbeidspartnere. Det er også lov å utfordre andre næringsdrivende til å støtte opp om arbeidet med nærings- og stedsutvikling i Bjelland!