Bjelland Næringsutvikling

Bjelland Næringsutvikling har som formål å bidra til å videreutvikle eksisterende og nye virksomheter i Bjelland. Det gjøres ved aktiv deltagelse, tilrettelegging, rådgiving, drive markedsføring av mulighetene i bygda, samt drive og delta i utviklingsprosjekter, inkludert ta eierskap i andre næringsvirksomheter i Bjelland. Selskapet ble stiftet i 2015.

Vi legger opp til å drive en åpen virksomhet og ønsker å bidra til et sterkt engasjement for næringsutvikling blant bygdas befolkning, øke forståelse for betydningen av å sikre og utvikle nye arbeidsplasser og tilrettelegge for at flere skal kunne utvikle egne virksomheter.

Hvor finner du oss?

Bjelland Næringsutvikling er lokalisert på næringsområdet Kvimo i Bjelland. Der har vi etablert oss med eget kontor på «Tappen». Det vil ikke være fast bemanning der, men det går an å gjøre avtale om møte hvis du har spørsmål om etablering eller utvikling av næringsvirksomhet. Det er også tilgang til møterom i bygget, og det kan leies av alle.

Finansiering og drift

Driften av selskapet er i stor grad basert på frivillighet og dugnad, og det er ingen fast ansatte. Gidske Rue er innleid etter behov for å bistå på det administrative.

Driften er finansiert gjennom egenkapital, tilfeldige inntekter og støtte fra det offentlige. Selskapet trenger stadig tilførsel av kapital for å sikre løpende drift, og det er åpent for nye eiere å komme inn i selskapet.

Eiere

Eierskapet er bredt og det er per dato 20 aksjonærer. Hver eier har gått inn med 5.000,- og den samlede aksjekapitalen er på NOK 100.000,-. Eierne er en blanding av privatpersoner og selskaper, og Marnardal kommune har også en eierpost.

Styret i BNU

Styret består pr. 27. juni 2019 av:

Styret velges for 2 år av gangen.

Styret består pr. 27. juni 2019 av:

Styret velges for 2 år av gangen.