Hva gjør Bjelland Næringsutvikling?

Bjelland Næringsutvikling (BNU) er et selskap som har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende virksomheter i Bjelland. Dette gjør vi ved aktiv deltagelse, tilrettelegging og rådgiving. Vi driver markedsføring av mulighetene i bygda og er involvert i utviklingsprosjekter som har Bjellandsutvikling som formål. Selskapet ble stiftet i 2015.

Vi ønsker å bidra til et sterkt engasjement for næringsutvikling blant bygdas befolkning, øke forståelse for betydningen av å sikre og utvikle nye arbeidsplasser og tilrettelegge for at flere skal kunne utvikle egne virksomheter.

Mer spesifikt kan vi bistå med:

Prosjektlanlegging og forretningsplaner

Finansieringsplaner og kontakt med finansieringskilder

Gjennomføringsfasen

Generell bedriftsrådgiving og økonomiske analyser